Coiste Eagarthóireachta

Comheagarthóirí

An Dr Will Murphy & An tOllamh Ciarán Mac Murchaidh, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Coiste Eagarthóireachta

 • An tOllamh Daire Keogh (Cathaoirleach)
 • An Dr Deirdre Nic Mhathúna (Rúnaí)
 • An Dr Jonathan Cherry
 • An tOllamh James Kelly
 • An Dr Uáitéar Mac Gearáilt
 • An Dr Ruth MacManus
 • An tOllamh Eugene McNulty
 • An Dr Daithí Ó Corráin
 • An Dr Jim Shanahan
 • An Dr Matthew Stout

Coiste Comhairleach

 • An tOllamh Michael Clarke, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
 • An tOllamh Ann Dooley, Ollscoil Toronto
 • An tOllamh Diarmaid Ferriter, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath
 • An tOllamh Raymond Gillespie, Ollscoil Mhá Nuad
 • An tOllamh Máire Herbert, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
 • An tOllamh Maria Luddy, Ollscoil Warwick
 • An tOllamh Erich Poppe, Ollscoil Marburg
 • An Dr Brendan Smith, Ollscoil Bristol