L[

Seoladh Studia Hibernica 44

L[

Is é an tOllamh Ruairí Ó hUiginn MRIA, Stiúrthóir Scoil an Léinn Cheiltigh, Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath, a dhéanfaidh Imleabhar 44 (2018) de Studia Hibernica agus an suíomh idirlín nua a sheoladh sa Spás Taispeántais, Leabharlann Uí Chriagáin, Campas Phádraig, DCU ar 6.00 pm, Dé Máirt 11 Nollaig.

Léigh

Studia Hibernica á fhoilsiú ón bhliain 1961 i leith. Díríonn an t-irisleabhar ar léann na Gaeilge agus litríocht na Gaeilge, stair agus seandálaíocht na hÉireann, béaloideas na hÉireann agus an logainmníocht, agus ábhair ghaolmhara eile.

Is í aidhm an irisleabhair taighde scoláirí sna réimsí seo den Léann Éireannach a chur chun cinn agus, dá thoradh sin, scoláirí a chur i láthair dá chéile agus don phobal. Féachtar le roinnt alt a chur ar fáil i ngach eagrán a gcuirfear spéis ghinearálta iontu toisc, mar shampla, go gcíorann siad tréimhse ama nó téama faoi leith sa stair nó sa litríocht.

Eagrán Reatha
Imleabhar 44, Eagrán 1, 2018

Féach

ISSN Clóite: 0081-6477 / ISSN ar Líne: 2397-4532