Teagmháil

Fiosrúcháin eagarthóireachta

Ba chóir gach fiosrúchán eagarthóireachta, ar a n‑áirítear moltaí léirmheastóireachta, a sheoladh chuig:

An Dr Deirdre Nic Mhathúna,
Rúnaí, Studia Hibernica,
Campas na Naomh Uile DCU,
Droim Conrach,
Baile Átha Cliath,
D09 N920,
Éire

Is féidir fiosrúcháin eagarthóireachta a sheoladh chuig studia.hibernica@dcu.ie freisin.

Fógraíocht

Seoltar fiosruithe maidir le fógraíocht in Studia Hibernica chuig Megan Ainsworth, le do thoil.

Iarrtais ar chead

Seoltar iarratais ar chead chun gnéithe den iris a atáirgeadh chuig Anthony Cond, le do thoil.

Cóipeanna samplacha

Más mian leat roinnt cóipeanna samplacha den iris a fháil, is féidir teagmháil a dhéanamh le Megan Ainsworth.